Woningbeheer

Binnen het woningbeheer wordt men regelmatig geconfronteerd met vragen als: Hoe staat het met het woningbezit? Wat is de positie van een complex in de woningmarkt? Wat brengt de toekomst? AVH architectuur & advies heeft een bijzondere neus voor ontwikkelingen rond deze materie. Het betreft in eerste instantie de doelgroep van een opdracht, de bewoners.
Ten tweede de doelstelling die nagestreefd wordt, namelijk het realiseren van kwaliteit in het wonen.
En als derde het product, de woning, het woongebouw, de woonomgeving. AVH architectuur & advies werkt met objectieve meetpunten en houdt rekening met de plaatselijke omstandigheden van het product.