WONEN

 

Het begrip wonen is meer dan een optelling van functies als zitten, eten, slapen en koken. Toch zijn ruim 5 miljoen woningen in Nederland puur op basis van dit soort begrippen ontwikkeld, met alle beperkingen van dien.

Binnen de woning brengt de mens steeds meer tijd door: men beschikt over meer middelen en gaat in toenemende mate flexibel werken, kantoor aan huis dus.              Last but not least, de ouder wordende mens krijgt middels vut en pensioen een zee van tijd die gevuld wordt binnen zijn woondomein.

In brede kring dringt het besef door dat wonen veel meer behelst dan een beperkte opsomming van functionele activiteiten.
Theoretisch biedt nieuwbouw ruimte voor meer flexibiliteit, echter de huidige uitbreidingsplannen spelen nauwelijks in op deze behoefte en borduren vaak voort op traditionele begrippen. Dit vraagt echter om nieuw creatief denken met frisse aanpak.   Soms gloort er hoop voor bestaande situaties waar ruimer met de verkavelingen is omgegaan. Uitbreiding en aanpassing in bestaande situaties blijkt vaak mogelijk.

Zie voorbeeld: projecten/BUITENGEBIED, een uitbreidingsplan bij een 2 onder 1 kapwoning.