Curriculum Vitae

Opleiding
1963        middelbare school; HBS-B
1963/65   2e luitenant KMR (mariniers)
1965/72   Bouwkundig ingenieur Technische Universiteit Delft, afstudeerrichting architectuur.
1993        Aanvullende postacademische studie stedelijk beheer, Hogeschool West Brabant.

Praktijk verleden
1972/76  Privť-opdrachten woningbouw
1973/74  Technisch bureau Intertechniek te 's Gravenhage, diverse opdrachtgevers.
1974/76  Architect/ ontwerper bij architectenbureau F.C. Keemink te Valkenswaard
               Woningbouw en projectontwikkeling.
1976/79  Architect voorbereiding en uitvoering bij architectenbureau van Straalen te Zeist
               Diverse grootschalige renovatieprojecten.
1979/96  Nationale Woningraad (NWR),  districs-architect regio's Zuid & West Nederland.
               Sociale woningbouw in nieuwbouw, renovatie en grootonderhoud,
               PvE's bedrijfspanden; levensloopbestendig bouwen; Duurzaam bouwen.
1996/99  Quintis, Volkshuisvestingsarchitect.

Praktijk heden
1999/2017   zelfstandig architectenbureau:   AVH architectuur & advies
                    Kwaliteitverbetering bestaand woningbezit sociale woningbouw;
                    Particuliere woning-(ver)bouw/verbetering en upgrading;
                    Mindervalidenaanpassingen/uitbreidingen;
                    Kleinschalige utiliteitsbouw/ bedrijfsgebouwen.
1980/2014  Arbiter bij Arbitrage Instituut Bouwkunst (AIBK).
2004/2014  Deskundige adviseur rechtbanken.
2008/2014  Arbiter bij de Raad van Arbitrage.
2018            BeŽindiging architectenbureau.

Specialiteiten
Woningbouw
Voorheen 40j. lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA)
Oud-Arbiter bij Raad van Arbitrage / Arbitrage Instituut Bouwkunst
Adviseur gehandicapten organisaties
Computer-3D scan & print technologie